platí od 10.2.2020


j e d n a l e k c e ( 60 m i n u t )
dospělý _________________ 120,-
student _________________ 100,-

p e r m a n e n t k a *
5 l e k c í
dospělý _________________ 550,-
student _________________ 450,-

1 0 l e k c í
dospělý _________________ 1 000,-
student _________________ 800,-


*Permanentku je nutné aktivovat do jednoho měsíce.
** Platnost permanentky 5 lekcí jsou 2 měsíce, 10 lekcí – 3 měsíce.